Dag 40

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Den blinde mannen ved Jeriko

Lukas 18,35–43

Les i nettbibelen.

35Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. 36Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. 37De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» 38Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 39De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 40Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: 41«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» 42Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» 43Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

Flere tekster

29Da de dro ut av Jeriko, fulgte mye folk med ham. 30Ved veien satt to blinde, og da de fikk høre at Jesus gikk forbi, ropte de: «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» 31Folk snakket strengt til dem og ba dem tie stille, men de ropte bare enda høyere: «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» 32Da stanset Jesus, ba dem komme og spurte dem: «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» 33De svarte: «Herre, la øynene våre bli åpnet!» 34Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres. Straks kunne de se, og de fulgte ham.

Les i nettbibelen

46De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. 47Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 48Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 49Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» 50Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. 51«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» 52Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

Les i nettbibelen

Du er nå ferdig med denne leseplanen. Vi håper den var til hjelp for deg. Vil du gi respons, så send oss gjerne en epost på [email protected].

Vil du gå i gang med en ny leseplan? Her kommer du tilbake til oversikten over digitale leseplaner.