Dag 5

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Jesus blir døpt

Markus 1,9-11

Les i nettbibelen.

9På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. 10Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. 11Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Flere tekster

13Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Les i nettbibelen

21Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, 22Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Les i nettbibelen