Dag 6

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Jesus blir fristet

Markus 1,12-13

Les i nettbibelen.

12Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, 13og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham.

Flere tekster

1Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» 5Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg.Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» 7Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 8Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 11Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Les i nettbibelen

1Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken 2i førti dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. 3Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» 4Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene.» 5Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker 6og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. 7Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» 8Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 9Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. 10For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om å bevare deg. 11Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» 12Men Jesus svarte ham: «Det er sagt: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 13Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.

Les i nettbibelen