Dag 8

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Jesus kaller disiplene sine

Markus 1,16-20

Les i nettbibelen.

16En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 17Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 18Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. 19Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. 20Da kalte han dem, og de lot faren, Sebedeus, bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham.

Flere tekster

18En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 19Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 20Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. 21Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus og bøtte garn. Han kalte dem, 22og straks forlot de båten og faren og fulgte ham.

Les i nettbibelen

12På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. 13Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. 14Det var Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, 15Matteus og Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon som kaltes seloten, 16Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, han som ble forræder.

Les i nettbibelen