Dag 9

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Jesus i Kapernaum

Markus 1,21-34

Les i nettbibelen.

21Så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. 22Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. 23Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: 24«Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 25Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» 26Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. 27Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» 28Og ryktet om ham kom straks ut overalt i hele Galilea-området. 29Da de forlot synagogen, gikk de rett hjem til Simon og Andreas; Jakob og Johannes fulgte med. 30Her lå Simons svigermor til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. 31Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem. 32Da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. 33Hele byen var samlet utenfor døren. 34Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var.

Flere tekster

14Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. 16Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. 17Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.

Les i nettbibelen

31Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, 32og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. 33I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i å rope av all kraft: 34«Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 35Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten å skade ham. 36Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» 37Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen. 38Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. 39Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. 40Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. 41Det fór også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias. 42Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. 43Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» 44Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea.

Les i nettbibelen