12. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Tenk om alle herskere i verden var rettferdige, gjorde det som var rett og regjerte med visdom! Det er slike ledere vi lengter etter, ikke bare i den store verden, men også i våre nærmiljø og i våre menigheter. Gud ga sitt ultimate forbilde på en slik hersker da Jesus kom. Han er ikke bare et forbilde, men også den som kan gjøre menneskers drøm til virkelighet.

Herren, vår rettferdighet

Jeremia 23,5-6

Les i nettbibelen.

5Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og rettferdig i landet. 6I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Mer å lese

Jeremia skriver om en «rettferdig spire» to ganger i sin bok, her og i kapittel 33,15. Begge gangene knyttes spiren til David. Spiren er en Davids-sønn. Det er den samme spiren som Jesaja har omtalt (Jesaja 4,2; Jesaja 11,1 og Jesaja 53,2).

Jeremia hadde opplevd at kongen, Josjias, ikke gjorde det hans forgjengere hadde gjort. – De «gjorde det som var ondt i Herrens øyne» (2. Krønikebok 21,4–7). Josjias valgte å styre slik Gud hadde sagt. Men heller ikke han kunne sikre folket i det lange løp. Da han var borte, kom det nye, ugudelige ledere. For kristne blir løftet Jeremia gir her, en profeti som sikter helt fram mot ham som er den endelige Davids-sønnen, Jesus, og det riket han kom for å grunnlegge. Jesus er «Den rettferdige», vår frelseskongen (1. Johannes 2,1–2).