18. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Egentlig hadde de gitt opp å få barn, så sjokket ble stort. Og lenge før ultralydens tid fikk Sakarja og Elisabet vite mye om barnet hun skulle føde. Det var viktig for å forberede dem på én spesiell ting: Han skulle ikke bare være deres. Han skulle bli Guds forløper og forberede alle på en stor glede – en glede for hele folket.

Han skal bli til glede og fryd

Lukas 1,13-17

Les i nettbibelen.

13Men engelen sa til ham: «Frykt ikke, Sakarja! Din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. 14Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født, 15for han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. 16Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud. 17Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»

Mer å lese

Sakarja, Maria (Lukas 1,30) og gjeterne som var ute på marken (Lukas 2,8–11) ble alle møtt med «Frykt ikke!». Sakarja og gjeterne fikk besøk av «en Herrens engel», mens det var engelen Gabriel som ble sendt til Maria.

Profetiene om frelserkongen, Messias, var viktig for alle, og Sakarja kjente dem sikkert godt, for det står at han og hans kone, Elisabet, «var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter» (Lukas 1,5–7).

Løftet om bønnhørelse føyer seg inn i rekken av «uventede svangerskap» (jevnfør Sara: 1. Mosebok 18,9–14 og Hanna: 1. Samuel 1,1–20).

Det var store løfter knyttet til sønnen som skulle komme, og Sakarja kjente dem fra det Gud hadde sagt i loven om nasireere (4. Mosebok 6,1–21) og fra profeten Malaki (Malaki 4,4–6). At han skulle vende fedrenes hjerter til barna, var knyttet til profetien om at Elia, skulle komme igjen og berede veien for Messias.