19. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Til ettertanke

Den Gud møter med ei utfordring, er aldri åleine om oppgåva, om ho er aldri så personleg. «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Maria si oppgåve var unik, og barnet hennar er det einaste i sitt slag! Han skulle fødast ein gong – og han var ei av dei viktige lukene i Guds adventskalender.

Du skal gje han namnet Jesus

Lukas 1,26–33

Les i nettbibelen.

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 33Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Meir å lese

Både i Det gamle og Det nye testamentet sender Gud ut englar på spesialoppdrag. Englane vi møter i Bibelen er ikkje fjørdekte, kvite fløyelsenglar med vengjer. Som oftast ser dei nok ut som vanlege menneske, for det blir ikkje skildra korleis dei ser ut. Men det er aldri tvil om at dei er englar, så noko spesielt er det med dei – utan at vi får vite kva det er. (Vesena Jesaja skildrar i Jesaja 6,2 er serafar, ikkje englar.)

Dette avsnittet har fleire ekko frå profetiske tekstar i Det gamle testamentet: 2. Mosebok 15,18; 2. Samuel 7,12–16; Jesaja 7,13–14 og Jesaja 9,6–7.

Namnet eit barn får er viktig (jamfør «Mer å lese» til 6. desember). Både Maria og Josef fekk beskjed om kva sonen skulle heite (Matteus 1,21–25).