20. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Josef ble Marias mann, men Jesu Y-kromosom kom ikke fra Josef. Gud gjorde det som er umulig og uforståelig for oss. Han, den hellige, skapte liv i henne som var jomfru. Maria visste ikke hva som ventet, men hun visste hvem Gud er. Derfor våget hun å stole på det engelen sa. Ydmyke, modige og tjenestevillige Maria!

Den hellige ånd skal komme over deg

Lukas 1,34-38

Les i nettbibelen.

34Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. 36Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37For ingen ting er umulig for Gud.» 38Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Mer å lese

Gud får tilnavnet «Den høyeste» i Det gamle testamentet (1. Mosebok 14,18–22), og flest ganger møter vi dette i Salmenes bok (20 ganger, for eksempel i Salme 78, vers 17 og vers 56). I det nye testamentet er det bare Lukas av evangelistene som bruker uttrykket (se Lukas 1, vers 32 og vers 76).

At Gud makter alt – at ingen ting er umulig for ham – er en fundamental tanke i Bibelen (Job 42,2; Jeremia 32,17 og Jeremia 32,27). Derfor blir det heller ikke satt spørsmålstegn ved at han kan gjøre under (Lukas 18,24–27), som for eksempel å skape liv (Lukas 7,11–15) eller oppfylle profetier (Jesaja 7,13–14).