20. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Til ettertanke

Josef ble Marias mann, men Jesu Y-kromosom kom ikke fra Josef. Gud gjorde det som er umulig og uforståelig for oss. Han, den hellige, skapte liv i henne som var jomfru. Maria visste ikke hva som ventet, men hun visste hvem Gud er. Derfor våget hun å stole på det engelen sa. Ydmyke, modige og tjenestevillige Maria!

Den hellige ånd skal komme over deg

Lukas 1,34–38

Les i nettbibelen.

34Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. 36Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37For ingen ting er umulig for Gud.» 38Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Mer å lese

Gud får tilnavnet «Den høyeste» i Det gamle testamentet (1. Mosebok 14,18–22), og flest ganger møter vi dette i Salmenes bok (20 ganger, for eksempel i Salme 78, vers 17 og vers 56). I det nye testamentet er det bare Lukas av evangelistene som bruker uttrykket (se Lukas 1, vers 32 og vers 76).

At Gud makter alt – at ingen ting er umulig for ham – er en fundamental tanke i Bibelen (Job 42,2; Jeremia 32,17 og Jeremia 32,27). Derfor blir det heller ikke satt spørsmålstegn ved at han kan gjøre under (Lukas 18,24–27), som for eksempel å skape liv (Lukas 7,11–15) eller oppfylle profetier (Jesaja 7,13–14).