21. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Elisabet hadde følt seg alt annet enn velsignet, hun var en hardt prøvet og gudfryktig kvinne. Da Maria hilste henne, og mage berørte mage, responderte barnet hun bar. Samtidig åpenbarte Gud for henne hvem det egentlig var som kom. Det var ikke bare hennes unge, nygravide slektning, dette var hennes Herres mor.

Salig er hun som trodde

Lukas 1,39-45

Les i nettbibelen.

39Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

Mer å lese

Kvinnene vi møter her, er nok som de fleste i sin samtid. De kjenner sin plass, og er innstilt på å tjene, men det innebærer ikke at de er uten meninger og handlekraft (Lukas 1,57–64).

Foster har et eget liv, de er ufødte barn, og Bibelen er nøye med å understreke deres menneskeverd (Salme 139,13–16; Jeremia 1,4–5; Jesaja 49,1; Forkynneren 11,5).

Når våre ordbøker definerer «salig», brukes ord om å være «fylt av dyp, intens lykke; fullkomment lykkelig» (noab.no). Bibelen kan skildre den som er salig på ulike måter: Job 5,17; Salme 32,1–2; Matteus 5,1–5; Romerne 4,6–8; Johannes’ åpenbaring 22,6–7).