3. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Uro og opprør har en plass i adventstiden, for det er slik verden er. Mange kjemper en rettmessig kamp for frihet og mot undertrykkelse, og vi ber om at deres kamp lykkes. Men det er én kamp som er forgjeves, og det er kampen mot Gud. Beviset på det er julens budskap.

Du er min sønn

Salmene 2,1-7

Les i nettbibelen.

1Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? 2Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. 3«La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss!» 4Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. 5Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme slår han dem med redsel: 6«Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.» 7Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

Mer å lese

Gud møter massiv motstand fra mange hold, og det samme gjelder hans salvede. «Hans salvede» var det samme som kongen i Israel. Kongene ble salvet, innviet til sin gjerning, og da ble det helt at salve eller olje over hodet deres (1. Samuelsbok 10,1 og 1. Samuelsbok 16,13).

Betegnelsen på den frelseskongen i Davids slekt som Israel fremdeles ventet på, var Messias. Ordet kommer fra det hebraiske Masjíach, som betyr «den salvede».

I Det nye testamentet gjentas vers 7 av Paulus i en tale (Apostlenes gjerninger 13,32–33), og det siteres i Hebreerne 1,5. Begge stedene brukes det om Jesus.