5. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Kva ønskjer du deg til jul? Lys? Liv? Glede? Fridom? Fred? Fredsfyrsten kom for å gi oss alt dette. For at vi skulle få dei gåvene, måtte han først bryte åket og overvinne slavedrivaren, synda. Den som tek imot fredsfyrsten, får desse gåvene, ikkje berre til jul, men heile året.

Det folket som går i mørkret, ser eit stort lys

Jesaja 9,2-5

Les i nettbibelen.

2Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. 3Du lot dem juble høyt og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. 4For åket som tynget, stokken over skuldrene og staven til slavedriveren har du brutt i stykker som på Midjans dag. 5Ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod skal brennes og bli til føde for ilden.

Meir å lese

Jesaja vart kalla til profet for eit folk som hadde det vanskeleg: Landet deira var okkupert og sjølve var dei deporterte til eit land og ein kultur som var «urein». Her dyrka folket andre gudar. Gud hadde i lang tid før dette hende, åtvara jødane, for dei trassa han og dreiv med avgudsdyrking (Jeremia 2). Sidan dei ikkje heldt opp med det, måtte dei bera straffa Gud hadde åtvara mot.

No trong dei hjelp til å sjå framover – og dei lengta heim til Israel, slik dei hadde gjort då dei var slavar i Egypt (2. Mosebok 2,23–3,17).

Israelittane fekk kome heim, men profeten talte til fleire enn dei som levde på hans tid: Desse orda peikar fram til han som sa om seg sjølv: «Eg er lyset i verda» (Johannes 8,12).