8. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

I Guds skaperverk har både ulv, leopard, løve, bjørn og slange en plass. Når Gud en gang gjør verden ny, er de ikke lenger noens fiender. Men før det skjer, må han komme som fyller land etter land med kjennskap til Herre. Han inviterer alle til å bli kjent med Isais rotskudd. Ikke en eneste av dem som søker ham og hans herlige bolig, blir avvist.

Da skal ulven bo sammen med lammet

Jesaja 11,6-10

Les i nettbibelen.

6Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem. 7Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. 8Spedbarnet skal leke ved slangens hule og barnet strekke hånden ut mot ormebolet. 9Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren slik vannet dekker havbunnen. 10Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig.

Mer å lese

Starten av dette kapittelet leste vi lørdag. Barnet som ble varslet i de første versene, er fremdeles hovedperson. Men nå er det også fokus på hvordan tilværelsen skal bli når han har kommet.

Helt siden veien til livets tre ble blokkert (1. Mosebok 3,23–24) har det vært unaturlig for ulv og lam å leve i fredelig sameksistens. Fred på jorden er et stort og viktig tema for politikere og internasjonale organisasjoner. Her dreier det seg i hovedsak om mennesker og nasjoner. Den freden Messias gir, knyttes i Jes 53 og NT sammen med hans død for syndene våre (Efeserne 2,16).

Teksten understreker at naturen inngår i Guds fredsplan (Romerne 8,22). Den planen ender i nyskapelsen av verden (Johannes’ åpenbaring 21,1–7).