Første søndag i advent

I advent flettes flere linjer sammen: Kristus har kommet, og han skal komme igjen. Samtidig kommer han uavbrutt til oss, hver dag og i hvert øyeblikk. Adventstiden fyller oss med forventning, julen blender oss med troens store mysterium: Gud ble menneske.

Banner Adventssøndag med Peter Halldord

Ord som ingen har hørt før

Lukas 4,18-19

Les i nettbibelen.

18Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 19og rope ut et nådens år fra Herren.

Hvem er det Jesus identifiserer seg med når han åpner munnen offentlig for første gang?

Profeten Jesaja. Denne giganten i et lite land. Med en etos og en patos som mangler sidestykke blant datidens politiske og militære maktmennesker og deres rådgivere. Et menneske som er capax veritatis, i stand til å si sannheten, og ikke bare finner seg i konsekvensene, men ønsker dem velkommen.

På hvilken side stiller Jesus seg når han avgir sin programerklæring? På de lavestes: de fattige, de fengslede, de flyktende, de undertrykte, de fornedrede. Med profetene kommer en ny ordning på banen. En ordning som framhever medfølelse, ømhet, lidenskap for sannheten og en slutt på voldshandlinger. Jesaja er profeten som tar maktens sverd og smir det om til en plog. En symbolsk handling i protest mot et militærbudsjett som kunne mettet verden.

Og med profeten Jesaja introduseres en ny grammatikk for det guddommelige. Etter en rensende akt i tempelet, et møte mellom himmel og jord, trer fyrsten blant poetene i Bibelens verden fram med ord som aldri tidligere er hørt. Ingen før Jesaja har snakket om en Gud som gjerne vil «forlate alt». (Jes 55,7. Her sitert etter Bibelen - Den hellige skrift-oversettelsen.)

Jesus av Nasaret er vår Jesaja, med et hjerte og et språk som er farget av profetene.

Herre Jesus Kristus, når vi tror at vi har forstått, rusker du i oss og får oss til å innse at vi fremdeles ikke har skjønt det. La dine omkalfatrende ord få virke i oss i denne adventstiden, så vi ikke klamrer oss fast til bokstaven som dreper, men åpner oss for Ånden som gir liv. Amen.