Fjerde søndag i advent

I advent flettes flere linjer sammen: Kristus har kommet, og han skal komme igjen. Samtidig kommer han uavbrutt til oss, hver dag og i hvert øyeblikk. Adventstiden fyller oss med forventning, julen blender oss med troens store mysterium: Gud ble menneske.

Banner Adventssøndag med Peter Halldord

Skyens Gud

Les i nettbibelen.

35Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Engelens ord til Maria bærer preg av den jødiske tempelteologien. Det fortelles hvordan en sky senket seg over paktens ark der lovtavlene lå. Skyen symboliserer Ånden som hvilte over paktkisten i tempelets aller helligste.

Det er i skyen Gud vil møte oss. I de bibelske fortellingene dukker derfor skyen opp gang på gang. På Tabor, forklarelsens berg, senker den seg ned over Jesus. Skyen avslører Guds nærvær samtidig som den skjuler Gud. Siden Gud bor i det skjulte, må man nærme seg ham i hans fravær. Det er som med en del fjell: Om man vil unngå å bli snøblind, må man bestige dem fra skyggesiden.

Når vi har hast med å få Gud på plass, trekker han seg raskt unna. Når vi lar ham forbli skjult, avslører han seg. Avsløringen fjerner ikke all usikkerhet, men gjør det mulig å leve i åpenhet og forundring i møte med det uventede og ukjente. Om Gud skjuler seg, går ikke troen opp i røyk.

Gjennom ordene om at Ånden skal overskygge Maria, får mysteriet paktkisten representerte i tempelliturgien, sin forklaring. De gamle ordene ferdes på nye veier. I kisten ligger paktens tavler. I Maria hviler den samme paktens Herre. Paktkisten bærer på loven. Maria bærer på evangeliet.

En annen av profetene som hører adventstiden til, er Sefanja: «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av fryd, Israel! (…) Herren, Israels konge, er hos deg.» Hva får datter Sion til å juble? «Herren, Israels konge, er hos deg.» Direkte oversatt: «Herren er i din favn.» I Andre Mosebok sammenlignes paktens ark med «Israels favn». I Maria får de urgamle løftene sin oppfyllelse. Hun er Sions datter i egen person. Hun er paktens ark, Herrens bolig.

La oss følge Maria og Josef på deres anstrengende vei til Betlehem, så vi ikke går glipp av øyeblikket når arken åpnes!

Bønn

Vi takker deg for Maria som fikk bære ham som ord og himmel ikke kan romme eller begripe. Fyll oss med forundring så vårt hjertes grenser vider seg ut og vi kan ta imot ham som for vår skyld ble sant og virkelig menneske. Amen.

Flere bibelvers

14Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av fryd, Israel! Gled deg, datter Jerusalem, juble av hele ditt hjerte!

Les i nettbibelen