Adventstid med Geir Gundersen

Medan mørkret enno stig og veks, tenner vi det første adventslyset, opnar opp mørkret, opnar opp tida, opnar opp kyrkjeåret, opnar opp hjartet for han som skal kome. Kva er denne tida til for? Kva varslar dette eine, spinkle lyset? Kva er det for eit rom det opnar?

GG leseplan 1

Denne leseplanen er prega av Geir Gundersen si overtyding om at advent er tida «for dei djupaste spørsmål i hjartet, dei som veks ut av vårt indre, dei vi berre må stille, dei som set ord på uvissa og uroa i vår sjel, det som brenn for meg, hjartet sine ekte spørsmål, dei som bind menneske saman på tvers av alt som skiljer oss.» Det er ei tid for å sjå fram mot det som skal kome og bakover mot Guds verknad i historia og i våre eigne erfaringar.

Geir Gundersen
Acme

God morgon

119 andaktar til kvardag og høgtid – sorg og glede.
349,-