Alfa Påske

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Alfa Påske (2010)

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.