Alfa Påske – Dag 1

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Kvinnen med salven

Det er mange måter å vise kjærlighet på. Noen har lett for å vise hva de føler, mens andre holder det mer inni seg. Men det er nesten ikke grenser for hva enkelte kan gjøre for den de elsker. Folk syntes nok at denne kvinnen med den dyre salven var helt sprø, men dette var hennes måte å vise at hun elsket Jesus på.

Bibeltekst

Markus 14,1-11

Les i nettbibelen.

1Det var nå bare to dager igjen til påske og de usyrede brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne gripe ham med list og få ham drept. 2«Men ikke under høytiden», sa de, «ellers blir det uro i folket.» 3Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans. 4Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? 5Salven kunne vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de snakket strengt til henne. 6Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 7De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid. 8Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. 9Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.» 10Men Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. 11De ble glade da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.