Alfa Påske – Dag 10

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Jesus har vunnet!

Jesu venner hadde sett vennen sin bli torturert og korsfestet, og trodde nok aldri at de kom til å se ham igjen. Selv om Jesus hadde fortalt dem at han skulle dø og stå opp fra de døde, hadde de ikke trodd på det. Av og til er det vanskelig å tro på det Jesus har sagt. Men Jesus har vunnet over alt det vonde, han er til og med sterkere enn døden. Når vi tror på hans ord og tar imot ham, kan alt skje!

Bibeltekst

Markus 16,1-20

Les i nettbibelen.

1Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» 8Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. 9*Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. 12Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. 13Også disse kom og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller. 14Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. 15Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 19Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.•