Alfa Påske – Dag 2

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Det siste måltidet

For Jesus og disiplene var det viktig å spise sammen, og dette måltidet var helt spesielt. Jesus visste at dette var den siste gangen han skulle spise med vennene sine før han skulle dø. Han visste også at Judas, en av vennene rundt bordet, kom til å svikte ham. Allikevel jaget han ikke Judas ut fra måltidet. Jesus elsket fortsatt Judas. Det sier mye om Jesu kjærlighet.

Bibeltekst

Markus 14,12-25

Les i nettbibelen.

12På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemåltid?» 13Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, 14og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?’ 15Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» 16Disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. 17Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv. 18Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg.» 19Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg?» 20Han svarte: «Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. 21For Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» 22Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Ta imot, dette er min kropp.» 23Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. 24Og han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. 25Sannelig, jeg sier dere: Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.»