Alfa Påske – Dag 3

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Jesus var redd

Av og til skulle jeg ønske at jeg kunne se inn i framtida, for jeg er nysgjerrig på hva som skal skje. Jesus kunne se inn i framtida, og han visste faktisk om alt det vonde og fæle som kom til å skje med ham. Det er ikke rart at han var redd. Men allikevel backet han ikke ut. Han elsket oss for høyt til det.

Bibeltekst

Markus 14,26–42

Les i nettbibelen.

26Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. 28Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 29Da sa Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» 30Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» 31Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle. 32Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» 33Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, 34og han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!» 35Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. 36Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 37Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? 38Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 39Igjen gikk han bort og ba med samme ord. 40Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. 41Han kom til dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 42Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»