Alfa Påske – Dag 4

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Jesus blir tatt til fange

Jesus hadde gjort mye godt mot folk de årene han levde på jorda. Han brukte all sin tid på å ta vare på vennene sine, helbrede syke og lære dem viktige ting om Gud. Allikevel ble han forlatt av alle og sto helt alene igjen til slutt. Hans egen venn forrådte ham med et kyss, det som egentlig skal være et kjærtegn. Men Jesus visste at hvis vi mennesker skulle bli frelst fra det vonde, måtte han gjennom alt dette.

Bibeltekst

Markus 14,43-52

Les i nettbibelen.

43I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» 45Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. 46Så la de hånd på ham og tok ham til fange. 47En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 48Men Jesus sa til dem: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. 49Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.» 50Da forlot alle ham og flyktet. 51En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, 52men han slapp linkledet og flyktet naken bort.