Alfa Påske – Dag 5

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Uskyldig dømt

Vi hører av om til om folk som kommer i fengsel for ting de ikke har gjort. Sånne historier gjør oss sinte. Men det var akkurat det som skjedde med Jesus. Motstanderne prøvde å dikte opp bevis mot ham, men de greide ikke å finne på noen ting. Jesus var helt uskyldig. Derfor var det ikke sine egne synder han ble dømt for. Egentlig var det var dine og mine synder han gjorde opp for.

Bibeltekst

Markus 14,53-65

Les i nettbibelen.

53De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet. 55Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. 56Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens. 57Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham: 58«Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.’» 59Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. 60Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 61Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» 62Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» 63Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi nå med vitner? 64Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. 65Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag.