Alfa Påske – Dag 6

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Peter svikter Jesus

Når vi er redde, gjør vi ofte dumme ting. Det har noen av oss kanskje opplevd? Noen har stått i skolegården og blitt mobbet eller hørt at de andre snakker negativt om det å tro på Gud. Når vi er redd for å bli ertet og plaget, er det lett å nekte for at vi tror på Jesus. Når sånt skjer, får vi be til Jesus! Han vet at vi kan bli redde og han vil hjelpe oss å si og gjøre de rette tingene.

Bibeltekst

Markus 14,66–72

Les i nettbibelen.

66Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, 67og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» 68Men han nektet og sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, *og hanen gol.• 69Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av dem.» 70Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.» 71Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» 72I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.