Alfa Påske – Dag 7

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Sviktet igjen

Pilatus skjønte nok at Jesus var uskyldig, og hadde mulighet for å sette ham fri. Men det var viktigere for Pilatus å være populær enn å gjøre det som var rett. Noen ganger lar vi også være å gjøre det rette fordi det vil gjøre oss upopulære. Kanskje ble noen bli mobbet uten at vi hjalp dem? Eller noen fikk skylda for ting de ikke hadde gjort, enda de var uskyldig?

Bibeltekst

Markus 15,1-15

Les i nettbibelen.

1Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. 2Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.» 3Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» 5Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. 6Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. 7En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. 8Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, 9svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13«Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 15Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.