Alfa Påske – Dag 8

Vi følger Jesus og de siste dagene han levde på jorda, slik vi leser om det i Markusevangeliet.

Banner som sier "Alfa Påske" og "10 dager"

Pint og plaget

Det var fæle ting Jesus opplevde. Han ble sviktet av alle og ble utsatt for både mobbing og tortur. Det var sikkert fristende for Jesus å stikke av, eller prøve å forsvare seg mot alt som skjedde. Han som hadde helbredet syke og vekket opp døde, han hadde egentlig kraft til å ta igjen. Men det var ikke seg selv Jesus tenkte på. – Han tenkte på deg og meg. Han tålte alt dette for at vi skulle slippe å straffes for våre synder.

Bibeltekst

Markus 15,16-32

Les i nettbibelen.

16Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. 21Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». 27Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28*Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.• 29De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.