Alt til sin tid – Dag 5

Er det noen mening med livet? Forkynneren konkluderer med at verken visdom, rikdom, filosofisk gransking, nytelser eller hardt arbeid kan lede ut av tomheten. Men han trekker ikke ateismens slutning og ikke pessimismens. Han ser Guds virksomme hånd – Gud gjør alt. Gud er ikke et emne Forkynneren gransker og stiller kritiske spørsmål til. Gud er den trygge grunnen han fester sin tro og tillit til, hans kilde til livet.

Bibelno Leseplan Alttilsintid

Andakt
Salomo minner oss om å være gavmilde. Gjennom hele historien har Guds rike gått fram med hjelp fra gaver og offer fra de troende. – Kristne fortsetter å gi til de fattige, støtte de forfulgte og gi til menighets- og misjonsarbeid. Jesus sa: «Det er saligere å gi enn å få!» Det gjelder ikke bare penger, men også tid, oppmerksomhet og omsorg. Paulus sier at det er en nådegave å gi. «… den som gir, må gi med gavmildhet …». Hvor mange ber om den gaven?

Det ligger i vår natur å ville sikre seg, men her blir vi oppfordret til å satse, til å ta noen sjanser, til å ta noen steg i tro og tillit til Herren. Jesus minner oss om at Gud har omsorg for oss – uansett hvor i livsløpet vi er!

Bibeltekst

Forkynneren 11,1-10

Les i nettbibelen.

1Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. 2Del det du har, med sju eller åtte; for du vet ikke hva slags ulykker som kan hende på jorden. 3Når skyene blir fulle av regn, øser de det ut over jorden. Faller et tre, mot sør eller nord, blir det liggende på stedet hvor det falt. 4Den som akter på vinden, får ikke så, den som kikker på skyene, får ikke høste. 5Like lite som du vet hvordan vinden blåser og knoklene dannes i mors liv, like lite kan du forstå Guds gjerninger, han som gjør alle ting. 6Så ditt såkorn om morgenen, og la ikke hånden hvile mot kveld. Du vet jo ikke hva som vil lykkes, det ene eller det annet, eller om begge deler er like gode. 7Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 8Om mennesket får leve i mange år, skal han glede seg over dem alle, men også tenke på de mørke dager, for det blir mange av dem. Alt som kommer, er forgjengelig. 9Gled deg, du ungdom, mens du er ung, vær glad og fornøyd i livets vår! Gå på de veier som hjertet vil, følg det som lokker ditt øye! Men vit at for alt du gjør, vil Gud kreve deg til regnskap. 10Få bort det som piner ditt hjerte, og det som plager din kropp! For barndom og ungdom er som et pust.

Les mer:

17All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. 18Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en førstegrøde av dem han har skapt.

Les i nettbibelen

6Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen, 7den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise, 8og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

Les i nettbibelen

25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Les i nettbibelen

6Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. 7Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 8Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. 9For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. 10Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. 11Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. 12For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud. 13Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. 14Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. 15Gud være takk for sin usigelige gave!

Les i nettbibelen