Episode 1

I Barnas Bibelpod møter vi Hanna og Jakob. De tar følge hjem etter skolen og finner en mystisk boks i skogen. Det er en tidsmaskinboks og de får kontakt med Lukas. Hanna er rask til å google og finner kjapt ut at Lukas har skrevet juleevangeliet. Kan de snakke med en som levde for 2 000 år siden?

Banner med to barn som kikker ned på en boks.

Den mystiske boksen

Jakob og Hanna finner en mystisk boks. Den setter dem i kontakt med Lukas. Lukas er forteller om Jesus som plutselig blir borte.

Bibeltekster

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 9Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» 12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna.

Les i nettbibelen

1Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.

Les i nettbibelen

Snakk sammen

  • Hva heter mannen som Hanna og Jakob snakker med i den mystiske boksen?
  • Jesus ble borte. Hvor skulle han?
  • Hvordan skjedde det?