Matt 5,1-12

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hva betyr «salig», og hvem er de salige?

Innledningen til Bergprekenen i 5,1 og avslutningen i 7,28 tegner et bilde for oss: Jesus sitter midt på en fjellskråning ovenfor Kapernaum. Nærmest Jesus sitter de tolv som tilhørte den innerste kretsen av lærlingene hans. Utenfor dem en større krets av omvandrende lærlinger, og i den største, ytterste kretsen, folkemengden som lyttet til den undervisningen Jesus ga lærlingene sine.

Jesus begynner med ni utsagn som alle innledes med «salig er de (som) …». Hva betyr salig? Salme 128,1f: «Salig er den som frykter Herren og går på hans veier. Du får nyte frukten av ditt strev. Salig er du, det skal å deg vel.» De to leddene i den siste setningen gir oss nøkkelen: At du er salig, betyr at det skal gå deg vel – midt i alt som hender, her, og bak døden.

Jeg så lenge på de ni saligprisningene som en hyllest til ni forskjellige grupper av mennesker. Nå tenker jeg heller at de i bunn og grunn handler om en og samme gruppe: Gruppen av Jesu lærlinger, som hører hans ord og lever etter dem. Resten av Bergprekenen: En utdypning av saligprisningene!

Saligprisningen

Matteus 5,1-12

Les i nettbibelen.

1Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2Han tok til orde og lærte dem: 3«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.