Matt 7,7-12

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hva er din respons på Jesu utfordringer?

Den som har levd en stund, vet at livet gir mye å be om, mange dører å banke på og enda flere ting å lete etter. – Fortsett med det, sier Jesus. Da skal du, når tiden er inne, både få, komme inn og finne.

I Matt 21,22 gjentar Jesus noe av det samme, og jødene hadde hørt dette løftet før, fra Jeremia (Jer 29,12).

Løftene Jesus gir, er ikke forbeholdt «dem som får det til». For den viktigste aktøren i dette bildet er ikke den som ber, men han som hører og svarer. Han som har gitt løftene, vet hvem han har å gjøre med, og han svarer den som kommer.

Mange har fortalt om erfaringer de har gjort med disse tekstene. Hva har du selv erfart? Forteller du det videre til noen?

Verdens religioner formulerer «den gylne regel» forskjellig. Jødedommen sier «Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg» (Talmud Shabbat, 31a). Hvorfor uttrykker Jesus dette positivt (vers 12)?

Hvordan praktiserer du «den gyldne regel»? «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode» (Gal 6,9).

Be så skal dere få

Matteus 7,7-12

Les i nettbibelen.

7Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. 9Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! 12Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.