Matt 7,13-23

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

I Guds rike eksisterer ikke «den gyldne middelvei»

Både vers 12, som vi leste i går, og vers 13 er hver-dags-utfordringer. Vers 12 er der for å begrense skadene vi kan gjøre på hverandre. Vers 13 har Gud gitt for å verne oss mot å gjøre evig skade på oss selv. Han har vist oss den beste veien, så hvorfor vil ikke alle gå der (vers 14)?

Jesus advarer mot falske profeter og falske disipler. Hvordan kan vi skjelne de ekte fra de falske? Særlig vanskelig blir det om det er snakk om mektige gjerninger eller profetier eller åndsutdrivelser gjort i Jesu navn.

Vi skal kjenne dem på fruktene, svarer Jesus. Han oppfordrer oss ikke umiddelbart til å dømme, men til å bedømme, om det vi smaker på er god frukt. God frukt er det som fokuserer på Jesus og gjør ham stor. Er det mennesker tankene og takken rettes til, skal vi tenke oss om.

Litt før i sin tale har Jesus pekt på flere som ytre sett gjør noe riktig, men likevel ikke holder mål for Gud (kap 6,1–2.5.16). Den muligheten lever også vi med (Jes 29,13). Hvordan kan jeg bli avslørt – og unngå å bli avvist av Herren?

To veier

Matteus 7,13-23

Les i nettbibelen.

13Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. 15Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. 21Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’