Matt 7,24–29

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hva gjør jeg med Ordet jeg hører?

Er det et «ekstremvær» Jesus varsler i disse versene? Jesus har brukt Bergprekenen for å gi sine disipler en god grunnvoll, både til livets store og små stormer – og til den største stormen på dommens dag.

Jesus åpner denne talen med å gi himmelriket til uverdige som tror og tar imot (Matt 5,1–12). Formaningene som kommer i de neste kapitlene, er «byggeveiledning » for dem som vil følge Jesus. Skal livets byggverk bli stående på dommens dag, kan bare de beste byggematerialene benyttes, og de kan bare brukes på det eneste som er sikker grunn: Jesu ord og det han gjorde for å frelse oss.

Når Lukasevangeliet gjengir denne lignelsen (Luk 6,46), starter den slik: «Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre’, og gjør ikke det jeg sier?»

Jesus, lær meg å være en klok husbygger, som ikke bare hører det du sier, men også gjør etter det!

Huset bygd på stein

Matteus 7,24-29

Les i nettbibelen.

24Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. 26Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» 28Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.