Matt 5,27-37

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hva betyr det å begjære?

Vers 27–30 er en kommentar til budet «Du skal ikke bryte ekteskapet » (2 Mos 20,14). Men det 9. og 10. bud er også relevante: «Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen og eselet hans eller noe annet som hører din neste til» (2 Mos 20, 17).

Dette lærer oss noe viktig om verbet «begjære». Det handler ikke om seksualdriften; det handler om ønsket om å tilegne seg noe som hører en annen til. Om en mann ser en kvinne og tenker at hun er svært attraktiv, har han ikke med dette allerede drevet hor med henne. Han må begjære henne, det vil si, sterkt ønske å ta henne fra mannen hun har og gjøre henne til sin egen kone. Da har han allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Impulsen til å bryte et bud skal klippes av ved roten.

Ordene om å rive ut det høyre øyet eller hugge av den høyre hånden er eksempler på overdrivelser som Jesus bruker for å tydeliggjøre det samme poenget: Når du får lyst til å røve til deg noe verdifullt som din neste har, skal du straks kutte vekk denne lysten.

Ekteskap og skilsmisse

Matteus 5,27-37

Les i nettbibelen.

27Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal ikke bryte ekteskapet.’ 28Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. 29Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. 30Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. 31Det er sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev.’ 32Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. 33Dere har også hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke sverge falskt’ og: ‘ Du skal holde det du har lovet Herren med ed’. 34Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, 35eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. 36Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. 37La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.