Matt 5,38-42

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Den uventede godhetens kraft!

«Øye for øye og tann for tann.» Budet finner vi i 2 Mos 21,23, der flere kroppsskader nevnes. Det er snakk om størrelsen på pengebøter, ikke at man får stukket ut sitt eget øye dersom man skader sin nestes. Den boten du betaler, skal være avpasset etter skadens størrelse og alvorlighet. Dette kan vi kalle «proporsjonal gjengjeldelse».

Jesus sier derimot: når noen gjør ondt mot deg, skal du ikke kreve gjengjeld, men svare med noe godt. Ved det bryter du ikke Loven, du oppfyller dens dypeste intensjon: du begrenser gjengjeldelsen ved helt å gi avkall på den. Jesus nevner noen konkrete eksempler.

Her ett til: Et sted i Sentral-Asia var det to nabolandsbyer, en kristen og en muslimsk. En natt skjedde det at noen fra den muslimske landsbyen tok seg inn i den kristne og satte fyr på kirken. En utbrent ruin sto tilbake. Noen netter senere skjedde det samme, bare den andre veien. Men så besinnet de kristne seg. Var det dette Jesus lærte oss? De ble enige om å oppsøke sine muslimske naboer og si: «Det vi gjorde var ikke det vår profet lærte oss. Vi skal reparere moskeen! » – Kristendom i praksis!

Ed og kjærlighet

Matteus 5,38-42

Les i nettbibelen.

38Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.