Matt 6,1-6

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hva motiverer meg til bønn og gode gjerninger?

«Pass deg for …». Uttrykket får varsellampene til å blinke hos de fleste. Slik var det kanskje også for disiplene som var samlet rundt Jesus. De hadde nettopp hørt at de skulle være fullkomne, som sin himmelske Far. Var ikke det nok?

Er det forskjell på hyklere før og nå? Jesu beskrivelse passer ikke så godt på dem som i dag får samme merkelapp; de som bevisst forstiller seg for å lure andre? Det greske ordet som brukes, betyr egentlig skuespiller. Men fariseerne var ikke skuespillere; de trodde fullt og fast at det de gjorde skulle være nok for Gud, og at de slik at skulle få sin lønn. Derfor sto de gjerne fram med sin fromhet, som «gode eksempler til etterfølgelse».

Vi er ikke sånn, tenker vi, men kanskje hykler vi på en annen måte – ved i alt for stor grad å leve «skjult» med vår tro?

Når Jesus sier noe om «lønnsomhet », setter han givertjeneste og bønn i sentrum. Jeg får ikke flere penger av å gi, eller mer tid til meg selv når jeg ber. Men jeg får tjene Gud og min neste, og Jesus har garantert min «lønn» med sitt liv. Jeg vil at det jeg gjør, skal lønne seg. Det vil Gud også.

Gaver til de fattige

Matteus 6,1-6

Les i nettbibelen.

1Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 5Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.