Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er ønsket

Noe av det første vi lurer på når vi ser et nyfødt barn er: «Hvem ligner hun eller han på?» Likhet sier noe om slektskap. I et barn kan en mor og en far kjenne igjen en bit av seg selv. Slik er det også når Gud ser på oss. Vi ligner kanskje ikke på Gud rent fysisk, men vi deler noen av Hans egenskaper. Og en av Guds fremste egenskaper er at han er kjærlighet. Å være skapt i Guds bilde betyr å være skapt til å reflektere denne kjærligheten.

Da Marian og jeg fikk barn, var det ikke fordi vi trengte en tjener i huset. Nei, vi ønsket oss barn fordi vi ville ha noen å dele vår kjærlighet med. Slik har Gud det også: Han skapte deg fordi han ønsket noen å elske. Du er skapt av kjærlighet, til kjærlighet og for kjærlighet. Og når Gud ser på deg, kjenner han igjen seg selv.

Bibeltekst til andakten

27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Les i nettbibelen

11Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt.

Les i nettbibelen

14Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Les i nettbibelen