Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er elsket

En fortvilet ung mann oppsøkte en gang den kinesiske pastoren Watchman Nee. Samme hvor mye mannen hadde bedt og prøvd, klarte han ikke å gjøre det rette. Og nå var han redd for at han ikke lenger var en kristen. Watchman Nee svarte: «Ser du denne hunden her? Den er min hund. Den lager aldri rot, er lydig og er en sann glede for meg. Ute på kjøkkenet har jeg en sønn, en baby. Han roter, hiver maten rundt seg, griser til klærne sine og lager et totalt kaos. Hvem tror du kommer til å arve meg? Ikke hunden min, men sønnen min.» Gud er ikke bare vår frelser, han er også vår far. Det handler om identitet. Jeg har ikke alltid vært enig med foreldrene mine om alt, men det har ikke endret det faktum at jeg er deres barn.

Å være elsket handler ikke først og fremst om hva vi føler, men hvem vi tilhører.

Bibeltekst til andakten

16For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Les i nettbibelen

38For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Les i nettbibelen