Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er tilgitt

Det finnes ingen bedre følelse enn å bli tilgitt. Ordene «jeg tilgir deg» kan løfte tunge byrder av skuldrene våre og lette tyngede hjerter. Når vi blir tilgitt, vil ikke det vi har sagt eller gjort lenger holdes mot oss. Og den som tilgir, frasier seg retten til å være bitter, sint eller søke hevn. Hos Gud er det ikke noe A- og B-lag. Framfor Ham stiller alle på lik linje, for «alle har syndet», skriver Paulus (Rom 3,23). Men i erkjennelsen av vår tilkortkommenhet, er hans nåde tilstrekkelig for oss. Og når vi dekkes av hans nåde, ser ikke Gud lenger vår tilkortkommenhet. Han ser Jesu fullkommenhet.

Bibeltekst til andakten

12Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

Les i nettbibelen

20Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 21For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Les i nettbibelen

9Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Les i nettbibelen

7I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde,

Les i nettbibelen

21Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Les i nettbibelen