Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er båret

I Det gamle testamentet leser vi historien om da Kong David ville gjøre noe godt for etterkommerne etter kong Saul, mannen som tidligere hadde forsøkt å drepe ham. Kong Saul var drept i et slag noen år tidligere, og så får David vite at barnebarnet Mefibosjet fortsatt lever. Mefibosjet ble utsatt for en ulykke som femåring, og hadde blitt lam fra livet og ned. Nå ble Mefibosjet båret til Davids slott, og han var redd for at David ville straffe ham for bestefarens ugjerninger. I stedet fikk han fast plass ved kongens bord «som om han var en av kongens sønner» (2 Sam 9,11). Det var et bord han egentlig ikke fortjente å sitte ved, dersom David kun hadde sett på bakgrunnen hans. På samme måte viser Gud oss ufortjent nåde når vi minst forventer og fortjener det. Det skjer på grunn av det Jesus gjorde. Og når vi ikke selv kan gå, er det Guds nåde som bærer våre liv.

Bibeltekst til andakten

22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

Les i nettbibelen

16Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Les i nettbibelen