Efeserbrevet

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Overblikk: Efeserbrevet

Se oversiktsvideoen vår om Efeserne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Efeserbrevet viser Paulus at de gode nyhetene kan skape multi-etniske fellesskap som står sammen og er nært knyttet til Jesus og hverandre.

Leseplanen er hentet fra Logos Spesial 11 - Paulus' brev til efeserne.

Paulus skrev dette mens han satt fengslet i Roma i to år, ca. år 60 (Apg 28,30; Ef 3,1). På sin tredje misjonsreise satset Paulus på Efesos, det var store muligheter for å utbre evangeliet der. Resultatet ble en modermenighet av jøde- og hedningekristne. Evangeliet nådde hele provinsen Asia (Apg 19,10) og flere menigheter ble dannet (Kol 4,13).

Bibelreferanser

30To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham.

Les i nettbibelen

1Derfor bøyer jeg mine knær – jeg, Paulus, som nå er Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld.

Les i nettbibelen

10Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.

Les i nettbibelen

13Jeg kan være vitne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis.

Les i nettbibelen

Selv om Paulus gjennom tre års arbeid i Efesos (Apg 19,8.10) kjente menigheten, er brevet nesten blottet for personlige bemerkninger. Årsaken er nok at det opprinnelig er et rundskriv til flere menigheter i Lilleasia. Ef 6,21 sammenholdt med Kol 4,7–9 viser at Efeser- og Kolosserbrevet nok er skrevet samtidig, og at Tykikus har overbrakt begge.

Bibelreferanser

8Han gikk så til synagogen og talte fritt og åpent der i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om det som har med Guds rike å gjøre.

Les i nettbibelen

10Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.

Les i nettbibelen

21Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren.

Les i nettbibelen

7Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Han er en kjær bror og trofast tjener og medarbeider i Herren. 8Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere trøst i hjertet. 9Sammen med ham sender jeg Onesimos, vår trofaste og kjære bror, som er en av deres egne. Disse to vil fortelle dere alt herfra.

Les i nettbibelen

Det har vært naturlig at Paulus benyttet anledningen til å hilse menighetene Tykikus reiste forbi på vei til Kolossai. Derfor var originalbrevet nok ikke forsynt med noe mottakernavn. Ordene «i Efesos» mangler i noen av de eldste og beste håndskriftene.

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Enhet er et nøkkelord: Kirkens enhet med Gud, og jøde- og hedningekristnes innbyrdes enhet.

Efeserbrevet ligner mer en meditasjon eller en kristen preken enn et brev. Den modne Paulus skriver. Den største delen av hans tjeneste er over. Fra fengselet ser han alle ting i evighetens perspektiv.