Efeserbrevet - Dag 1

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Tanken svimler, men troen fryder seg!

Efeserne 1,1-14

Les i nettbibelen.

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige *i Efesos•, de troende i Kristus Jesus. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. 4I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet 5og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, 6til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. 7I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, 8som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, 9da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. 10Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. 11I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. 12Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. 13I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var lovet oss, 14han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet.

Når begynte Gud å legge sin frelsesplan?

Er dette virkelig skrevet i et fengsel? Svaret er ja! Fangen ser Kristus for sitt indre øye og priser Gud for hans frelsesverk. Hjertet strømmer bokstavelig talt over, for vers 3–14 er én eneste lang setning (vanskelig å oversette til muntlig eksamen i NT-gresk!). Ånden inspirerer Paulus til en ny sang for Herren. Prøv å se Kristus for deg du også. Takk for det han har gjort for deg, og kjenn om ikke også ditt hjerte ble stemt til lovprisning og tilbedelse.

Innholdsfylte ord kommer på rekke og rad, og Paulus forutsetter at leserne kjenner dem: Utvelgelse, forutbestemmelse, barnekår, frelsesplan, pant, arv og forløsning. Bruk en bibelordbok eller søk i en kommentar for å se nærmere på dem. Se hva du eier i Kristus!

… før verdens grunnvoll ble lagt. Tanken svimler, men troen fryder seg. Det er et mysterium, for tilbedelse, ikke spekulasjon.

En kristen skildres som en som er i Kristus. Lag din «preposisjonenes teologi» ut fra disse versene.