Efeserbrevet - Dag 12

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Et liv verdig det kall vi har fått – i skaperordningene.

Efeserne 5,22-33

Les i nettbibelen.

22Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. 23For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. 24Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. 25Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, 26for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. 27Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. 28På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. 29Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. 30For vi er lemmer på hans kropp. 31Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 32Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. 33Men det gjelder også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

Er underordning av Gud?

Dette avsnittet er en «hustavle», det vil si en liste der Guds ord taler til hver enkelt i hans eller hennes stand og stilling. Den gjenspeiler en annen tid, men selve skaperordningen er gyldig til alle tider. De ordningene som nevnes er ekteskapet (mann/kvinne), familien (foreldre/barn) og arbeidslivet (arbeidsgiver/arbeidstaker).

I alle ordningene er det et over- og underordningsforhold. Skaperordningene er gode, og de er gitt oss av Gud. De er ofte blitt misbrukt, men misbruk opphever ikke bruk. Kristus lærer oss at de som er overordnet, skal være tjenere. Han snur pyramiden. Da blir det ikke undertrykking, men tjeneste i kjærlighet.

Hva formanes ektemennene til? Hva betyr det å elske som Kristus?

Hva formanes konene til? Hva betyr det å underordne seg?

En nøkkel til å forstå disse versene er å finne i modellen: Forholdet mellom Kristus og menigheten. Er det undertrykkende å underordne seg Herren Jesus, vår frelser?

Spørsmål til samtale – Efeserne 5

  • Hva forteller kapitlet om Jesus og det han har gjort?
  • Noen av punktene i kapitlet oppfattes som kontroversielle. Hvilke? Hvorfor?
  • Hvilket avsnitt ville dere valgt om dere skulle bruke noe fra dette kapitlet i en andakt for en ungdomsgruppe? Begrunn valget og sett opp hvilke punkter dere ville vektlagt.