Efeserbrevet - Dag 14

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

… verdig det kall vi har fått – i Guds rustning, mot Satan og hans hær

Efeserne 6,10-24

Les i nettbibelen.

10Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. 21Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren. 22Jeg sender ham jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet. 23Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 24Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå!

Hvordan kan du «ta på deg» deler av rustningen i bønn?

Vi har tidligere (se kap 2,1–10) samlet brevets budskap i ordene

• sitte (2,6),

• vandre/leve (4,1) og

• stå (6,14).

En kristen kan både hvile i evangeliet, leve evangelisk og kjempe i Åndens kraft.

En kristen er ikke turist, men soldat! Her er alminnelig verneplikt, enten vi liker det eller ikke.

Det gjelder å vite hvilken kamp vi står i, og så feste blikket på rett sted. Herren er sterk og mektig, det vet vi nok. Men tror du virkelig at hans veldige kraft er tilgjengelig for deg?

Som kristen står vi en åndskamp mot djevelen og hans åndehær. Her duger bare en rustning fra Gud, og Herrens kraft!

Kristenlivet som en kamp, er det nytt for deg? Hvilke erfaringer har du?

Spørsmål til samtale – Efeserne 6

  • Kapittel 6 har mange konkrete formaninger. Hvilke er særlig viktige i vår tid?
  • Samtal om Guds rustning – og hvordan dere blir «rustet til kampen».
  • Hva sier avslutningen av kapitlet om Paulus’ omsorg? Hva kan dere lære av dette? Hvordan vil dere praktisere det i hverdagen?

Spørsmål til samtale – Efeserne som helhet

  • Hvordan ville dere fullføre denne setningen: Les Paulus’ brev til efeserne om du ønsker å lære mer om …?
  • Hva ville du svare om du ble spurt: Hva i dette brevet er viktigst for deg – og hvorfor?
  • Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å leve ut budskapet dette brevet har formidlet – slik at det dere har møtt gjennom Ordet, ikke bare blir en teoretisk og intellektuell kunnskap, men vitnesbyrd om Jesus?