Efeserbrevet - Dag 2

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Bønn om å kjenne Gud

Efeserne 1,15-23

Les i nettbibelen.

15Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Hva sier teksten om Paulus' forhold til menigheten?

Dette er den første av brevets to bønner (den andre står i 3,14–21).

Først takker han for menighetens tro og kjærlighet. Så ber han for dem, om Åndens åpenbaring og visdom. Selv om de kjente Gud, trenger de å lære ham bedre å kjenne.

Å vokse i nåde og kjennskap til Herren er et godt og nødvendig bønneemne. Sammenlikn dine vanlige bønneemner med apostelens. Kanskje du trenger å se både høyere og dypere? Det er ikke nok med kunnskap om Gud. Vi trenger åndens opplysning. Hjertets øye trenger lys! Det andre han ber om, er at vi må forstå hvilket håp vi er kalt til. Det tredje er at vi må kjenne kraften (dynamis) av hans oppstandelse. Tør du tro at du har del i den samme kraften i ditt liv? Også dette utløser en lovprisende skildring av Kristus som herre. Synet av Kristus som universets herre gir den fengslede apostel en mektig trøst.

Spørsmål til samtale – Efeserne 1

• Hvordan vil dere oppsummere kap. 1? Begrens dere til tre punkter.
• Hva lærer dere om Paulus i dette kapitlet?
• Hva ville dere vite om Gud og om Jesus om dette var det eneste kapitlet i Bibelen dere kunne få lest?
• Takk og be sammen – og bruk formuleringer og tema fra dette kapitlet.