Efeserbrevet - Dag 4

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Endelig en fred som varer

Efeserne 2,11-22

Les i nettbibelen.

11Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. 12Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. 13Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. 14For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp 15har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. 16I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. 17Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. 19Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 20Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Hvordan ser du på utlendinger?

Jeg studerte en gang sammen med en jøde som trodde på Jesus som Messias. Det var da jeg virkelig skjønte at vi nordmenn, ja, alle ikke-jøder er utlendinger i Guds rike (v. 11–12). Det bør føre til tre ting: Takknemlighet for at vi fikk bli med i Guds rike. Ydmykhet overfor Israels folk og medfølelse med utlendinger i vårt eget land.

Kristus forsonte verden med Gud og stiftet en fred som varer. Kristus kalles fredsfyrsten. Dette er grunnlaget for vår tro, forsoningen i Kristus. Han er vår fred.

«Dette kan jeg,» sier noen, «nå må vi komme videre.» Men et grunnlag er ikke noe vi forlater. Vi bygger videre på det. Dette er også menighetens grunnvoll. Kristus er hjørnesteinen.

En mann ble spurt: Har du fred med Gud? Han svarte: Jeg visste ikke at vi var i krig, jeg.

Du kan bruke dette avsnittet når du skal fortelle hva kristen tro er: Krig – fred (v. 14), innenfor – utenfor (v. 12), langt borte – nær ved (v. 13 og 17) og fremmed – medborger (v. 19).

Spørsmål til samtale – Efeserne 2

  • Hvordan beskriver Ef 2 menneskene? Hvordan passer denne beskrivelsen med det som kommer til uttrykk blant «folk flest»?
  • Hva sier dette kapitlet om Jesus? Hvorfor er det som sies om ham, så viktig?
  • Hvordan er det synlig for omverden at dere er «et hellig tempel»?