Efeserbrevet - Dag 5

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Mysteriet er avdekket!

Efeserne 3,1-13

Les i nettbibelen.

1Derfor bøyer jeg mine knær – jeg, Paulus, som nå er Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld. 2Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. 3I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, 4og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. 5Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: 6at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. 7Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. 8Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene 9og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet, 11etter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. 12I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. 13Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere!

Hva sier teksten om misjonens plass?

At evangeliet også er for oss som hører til hedningefolkene, er en hemmelighet som først nå blir avslørt. Paulus fikk vite det i en åpenbaring, som bokstavelig betyr av-sløring, å ta dekket bort.

Denne hemmeligheten kalles på gresk mysterion, og oversettes nå med mysterium. Paulus knytter nå sin tjeneste som hedningenes apostel til at mysteriet er blitt åpenbart ved Ånden for ham og de andre apostlene.

Sin misjonsoppgave beskriver Paulus slik: å forkynne evangeliet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset (se v. 8–9).

Er det bare misjonærer som har del i dette oppdraget? Se v 10.

Hvordan kan vi bidra til at dette mysteriet blir avdekket for dem som ikke vet om den?

Hvor henter Paulus sin frimodighet fra (se v. 12)?