Efeserbrevet - Dag 6

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Modellen er der oppe

Efeserne 3,14-21

Les i nettbibelen.

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Hva er det Paulus ber om for efeserne?

Her kommer brevets andre bønn, og den er innholdsmettet!

Bønnen er trinitarisk og nevner både Faderen, Sønnen (Kristus) og Ånden. I hvilke vers ser du det?

Han bøyer sine knær for Gud. Det er bra å lære å bøye sine knær. Det gjør vi visst lite?

Det er et evangelium for alle som har hatt dårlige fedre/foreldre, at modellen for det at vi er foreldre og barn, er hos Gud. Hans kjærlighet kan lege sår hos barn som har savnet kjærlighet eller er påført skade. Modellen er der oppe! Vi kan feste røttene i Guds kjærlighet, samme hvordan livet har artet seg.

Det er dybder i Guds kjærlighet som er mye større enn vi aner. Det er en veldig bønn Paulus ber, ja, den er overveldende: overgår all kunnskap … mer enn det vi ber om og forstår. Denne fylden (gresk: pleroma) er et nøkkelord i brevet (og i Kolosserbrevet).

Gud har makt og kraft til å fylle deg med sin kjærlighet. Vil du gi ham rom i ditt liv?

Spørsmål til samtale – Efeserne 3

  • Paulus fikk en spesiell oppgave. Hva gikk den ut på?
  • Hva kan dere lære av Paulus’ innstilling til tjenesten for Gud?
  • Les bønnen Paulus ber (v. 14–21). Hva var viktig for ham? Hvorfor er dette fremdeles så viktig?
  • Be sammen – og takk for det Gud har vist dere i dette kapitlet.