Efeserbrevet - Dag 8

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Enhet og mangfold, samtidig.

Efeserne 4,7-16

Les i nettbibelen.

7Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8Derfor heter det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. 9At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. 10Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. 11Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. 14Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. 15Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

Hva er hensikten med alle gavene og tjenestene?

Den Åndens enhet vi har som kristne, betyr ikke ensretting. Det er en organisk enhet som åpner for mangfold og vekst. Dette er et særtrekk ved menigheten som Kristi kropp.

Interessefellesskap finnes det mange av, og de er basert på likhet, ikke på mangfold. Likner din menighet mer på et interessefellesskap enn på en kropp?

Nåden som tilmåles hver enkelt av oss, er ikke den frelsende nåden, som er lik for alle, men den utrustende nåden. Herren «skreddersyr» utrustningen, så den passer!

Det er de grunnleggende tjenestene i menigheten som nevnes her, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Der disse fem tjenestene fungerer, vil menigheten være sikret en god og sunn vekst. I Rom 12 og 1 Kor 14 gis det andre eksempler på nådegaver. Prinsippet er at Gud kan gi det vi trenger for å tjene ham. Hva trenger du mest? Hva trenger din menighet?

Å være tilknyttet Kristus og menigheten gir beskyttelse mot villfarelse og hjelper oss til holde fokus oppover.