Efeserbrevet - Dag 9

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Klær skaper folk

Efeserne 4,17-24

Les i nettbibelen.

17Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, 18deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. 19Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør. 20Men dere er ikke slik, dere har gått i lære hos Kristus. 21Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. 22Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. 23Bli nye i sjel og sinn! 24Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.

Hva må du kle av, og hva kan du kle på?

Nå skal det nye livet leves ut, ikke bare i menigheten (4,1–16), men i verden. Dette avsnittet går helt frem til 5,21, og består av mange formaninger. Husk at formaningene vil hjelpe frem det nye livet i deg. De bygger på frelsen i Kristus og handler om de praktiske følgene den får for den kristnes liv i verden.

Lev det nye livet – ikke det gamle! Det er tonen i disse versene. Til forståelse av tankegangen kan du lese avsnittene Rom 1,18–32 om hedningenes liv, og Rom 6,6.11–14 og Kol 3,9–14 om det gamle og det nye menneske.

Hva kjennetegner hedningenes livsstil? Hva vil det si å kle seg i det nye menneske?

Det hjelper ikke å fortrenge eller dekke over våre onde lyster. De må frem i lyset, og legges av som skitne og fillete klær. Det nye livet må komme innenfra. Det nytter ikke å pusse opp det gamle!

Tre trekk ved det nye livet nevnes her, hvilke?

Det nye livet

18Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. 24De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. 28De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder 30og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

Les i nettbibelen

6Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.

Les i nettbibelen

11På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. 12La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. 13Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. 14Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.

Les i nettbibelen

9Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. 12Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

Les i nettbibelen