Hva er Bibelen?

Denne leseplanen er en introduksjon til kristen tro. Det er en reise gjennom de lange linjene i Bibelens historie.

Bibelen er én stor bok, men også et helt bibliotek med 66 bøker. Det er den mest innflytelsesrike boken i historien. Det er mange meninger om hva Bibelen handler om, men la oss begynne med hva den er. I dagens film vil du få en rask introduksjon til hvordan Bibelen ble til, og dens ulike former i de katolske, ortodokse og protestantiske kristne tradisjonene.

Så hva sier Bibelen selv at den er? Paulus beskriver Bibelen (eller Skriften – som på hans tid var Det gamle testamentet) i 2. Timoteus 3,15-17 som «innblåst av Gud». Oversatt kan dette også bety «inspirert av Gud». Det greske ordet som brukes her er theopneustos, som bokstavelig talt betyr Gud-pustet. Dette er hvordan de bibelske forfatterne anså de hebraiske skriftene – innblåst av Gud. Og her finnes det frelse for menneskene, gjennom Jesus.

Bibelen er en samling av mange bøker, men den forteller én samlet historie. Det gamle testamentet forteller en historie som fører til Jesus (Lukas 24,27), og Det nye testamentet fortsetter historien om Jesus og hans disipler som sprer Guds rike utover jorden. Denne overbevisende historien har forvandlet livene til millioner av mennesker – og det er en historie som ikke begrenser seg til tid, alder, kjønn eller kultur.

Så hvordan er denne historien? Hvem er Bibelens Gud? Hvem var Jesus? Og hva vil det si å følge ham?

I løpet av de neste ni dagene vil du få en oversikt over historien om Bibelen og noen hovedtemaer. I morgen fokuserer vi på Gud, Han som blåste liv i vår tilværelse, og skapte himmel og jord.

Les i Bibelen